jeudi 27 juillet 2017

Swim & Spin 4 Good 2017

 

 

 

11ème journée de l'amitié

 

11e Journée de l'Amitié

Dimanche, le 11 juin 2017

 

Piscine du Lycée de Redange/Attert

________________________________________

Résultats: (Fichier pdf)
 

(Fichier lxf)

 

1. Plaz fir den Swimming Club Réiden beim Relais 8x50m NL mixte

 1. Plaatz am Relais 8x50mNL fir den SCR

 

Fotoën vum Stage vun Barcelona (8. - 15.04.17)

 

Fotoen vum Entega-Cup Darmstadt (März 2017)

 

Kleeder vum Club (net nemme vir Schwemmer)